Petitions in different languages
WHO WE ARE
SUMMARY
PETITION
APPENDICES
Addendum

Home > View all signatories >

English | عربي | Turkish | French | Spanish | Japanese | Chinese | Norwegian | Italian | Farsi | Korean |
Malaysian | Portuguese | Croatian | Aserbajan | Greek | German | Indodesian | Hindi | Hebrew | Russian | Polish |

Sign the Petition

KUDÜS’TEKİ MAMİLLA MÜSLÜMAN MEZARLIĞI’NA YAPILAN TECAVÜZÜ DURDURUN!

Bizler Mamilla Mezarlığı Dilekçe Kampanyası’nı yürütmekteyiz.

Mamilla Mezarlığı Kudüs’teki en eski ve en mümtaz Müslüman mezarlığıdır. Bu mezarlık alanı üzerinde İsrail hükümeti, ABD merkezli Simon Wiesenthal Center (ABD’de vergiden muaftır) ile birlikte alay edercesine “Hoşgörü Müzesi” (Museum of Tolerance) adını verdikleri bir müze inşa ederek mezarlığın kutsallığına tecavüz etmektedir. Daha kötüsü, alternatif inşaat sahaları önerildiğinde, bu öneriler Simon Wiesenthal Center tarafından reddedilmiştir. Bu fevkalade kötü ve aşağılayıcı tecavüz, Müslüman, Yahudi ya da Hıristiyan, hangi dinden olursa olsun, bütün dinleri aşan bir nitelik taşımakta olup, atalarının ve ölülerinin ruhlarına saygı gösterilmesini isteyen herkesin güvenlerinin sınırının çok ötesine geçmiştir.

Lütfen mamillacampaign.org adresinde yer alan dilekçeyi imzalayarak “Hoşgörü Müzesi”nin inşaasına engel olabilmemiz için bize destek olunuz. Ve lütfen bu mesajı bütün tanıdıklarınıza duyurunuz. Bu kampanya müze inşaatı durdurulup Mamilla Mezarlığı eski haline döndürülene kadar devam edecektir.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne 10 Şubat 2010 tarihinde sunulmuş olan dilekçenin İngilizce tam metnini ve bu konudaki ek bilgileri mamillacampaign.org adresinde bulabilirsiniz.

DİLEKÇEDE YER ALAN DÖRT HUSUS:

İsrail yetkilileri ve Simon Wiesenthal Center tarafından Kudüs’teki MAMİLLA MÜSLÜMAN MEZARLIĞI’na yapılan tecavüzü durdurun!

1. Simon Wiesenthal Center’ın yürüttüğü "Hoşgörü Müzesi" inşaatının Kudüs’teki Mamilla Mezarlığı sahası üzerindeki kısmının acilen durdurulmasını;

2.Bütün Mamilla Mezarlığı tarihi sahasının “antik” alan olarak ilan edilmesini; bu alanın, mezarlığın meşru ve münasip vesayetçisi olan Kudüs’teki İslami Vakıf (kamusal vakıf) yetkililerince muhafaza edilmesini ve korunmasını;

3.Mamilla Mezarlığı’ndan alınan tüm insan kalıntılarının, Kudüs’teki yetkili Müslüman otoriteler ile işbirliği yapılarak geri getirilmesini ve bulundukları yerlerine yeniden gömülmesini;

4. Cesetlerin, insan kalıntılarının ve yapının altından çıkartılan tüm arkeolojik eser ve anıtların kayıt altına alınmasını ve Mamilla Mezarlığı’nda atalarının gömülü olduğunu iddia eden ailelere veya onların temsilcilerine bu kayıtların açıklanmasını;

Talep ediyoruz.

 1. If you wish to support these demands as a co-petitioner, please sign below:
  First Name / Last Name:
  Email:
  City / Country:
  Enter the numbers:
 2. If you wish to join as an institutional co-petitioner please contact: info@mamillacampaign.org
  Your signature will be forwarded to the competent United Nations bodies in support of the four demands of the “Petition for Urgent Action on Human Rights Violations by Israel: Desecration Of the Ma’man Allah (Mamilla) Muslim Cemetery in The Holy City Of Jerusalem”, submitted on February 10, 2010 on behalf of sixty individual petitioners by the Centre of Constitutional Rights (CCR), 666 Broadway 7th floor, New York, NY, 10012, USA .
  If you wish to collect signatures in your community, please download the pdf version of the Public Petition and return scanned copies to:  info@mamillacampaign.org
   
IMAGES
VIDEOS
MAPS
USEFUL LINKS
JERUSALEM
CAMPAIGN NEWS
CONTACT US
Media/Action ALERTS
 International Jewish Anti-Zionist Network  All Rights Reserved for Mamilla Campaign © 2024 Site By InterTech